Jobs


Postes vacants, texte français en bas

2 PA- & theater installatie technicus

Functie omschrijving :
We zoeken een technicus met PA-ervaring voor het opstellen en bekabelen van PA-installaties.

Uw belangrijkste kenmerken :
Je bent vertrouwd met alle elementen van een PA-installatie en hebt een goed inzicht in alle aspecten m.b.t. techniek en veiligheid hieraan verbonden.
Je bent niet bang om de handen uit de mouwen te steken en zelf het heft in handen te nemen.

Niet minder belangrijk maar aanvullende sterke eigenschappen :
- plannen lezen en ook deels zelf tekenen,
- uitzoeken en bepalen welk toebehoren er nodig zijn voor een project,
- versterkers en netwerken configureren,
- herkenning van alle onderdelen van een installatie of ervaring om de juiste info te vinden,
- kennis van IT gerelateerde producten,
- ervaring met d&b R1 of product specifieke software is een pluspunt,
- basiskennis van AutoCAD is een sterk punt.
- goed overleggen met onze verkopers en klant of verantwoordelijke ter plaatse,
- rapporteren aan onze theater program manager.
dit is geen 9 to 5 job; er wordt regelmatig verwacht om vroeg of laat op de werf aanwezig te zijn. (weekend werk is er zelden of nooit).

Bij voorkeur vaste medewerkers voor een voltijdse job maar freelancers mogen zich evenzeer aanbieden.

Aanbod en voordelen :
- Een boeiende technische functie in een gemotiveerd team van medewerkers.
- Er is een doorgroeimogelijkheid tot projectleider.
Zie beneden waarom je bij Amptec zou komen werken...

Algemene vereisten :
Voor deze boeiende en afwisselende functie zoeken wij een ervaren PA-technicus met praktijkervaring in de PA- en/of omroepwereld.

Opleiding :
Technische Bachelor of gelijkwaardig door ervaring.
3 Verkoper corporate PA

Functie omschrijving :
Je doet prospectie in het corporate marktsegment met onze kwaliteitsvolle pro audio oplossingen zoals conferentie- /vergaderruimte, pretparken, voetbalstadia, ...

Taken :
- Je doet prospectie in het “high-end” corporate sound segment.
- Je zoekt naar installatie projecten (conference rooms, auditoria, ...) waar kwaliteit primeert.
- Je bezoekt studiebureaus, installatie- en verhuurbedrijven in deze sector.
- Je ontwerp installaties en maakt aanbiedingen en offertes voor de projecten.
- Je geeft de aanzet voor marketing activiteiten zoals mailings, seminars, workshops in nauwe samenwerking met onze marketingafdeling.
- Je hebt intensief contact met onze productspecialisten en met onze belangrijkste leveranciers.
- Je rapporteert aan onze Live sound manager.

Aanbod en voordelen :
Een interessante functie in een interessante markt.
Zie beneden waarom je bij Amptec zou komen werken...

Algemene vereisten :
Voor deze nieuwe en uitdagende functie zoeken wij iemand met productkennis en contactvaardigheid. Hierbij denken wij vooral aan :
- doorgedreven kennis over professionele audio systemen,
- commerciële voeling en communicatief,
- autonoom kunnen werken,
- actieve kennis van OFFICE software en sociale media.

Opleiding :
minimaal ASO of TSO

Talen :
Frans, Engels en Nederlands
5 Magazijnier bekabeling

Functie omschrijving :
Je bent de centrale figuur in het bekabelingsmagazijn.

Taken :
- binnenkomende leveringen van leveranciers uitpakken, ingeven in het ERP systeem en aan de juiste interne bestemming bezorgen
- kabel afrollen en klaarzetten voor productie
- goederen klaarzetten voor projecten
- goederen die terugkomen van de werf sorteren en ingeven
- het magazijn verder indelen en op orde houden

Profiel :
Wij zoeken een sterke en handige medewerker.

Wij zoeken iemand die :
- zorgvuldig en met veel gevoel voor orde werkt
- niet bang is om de handen uit de mouwen te steken en zware rollen kabels te hanteren
- zelfstandig kan werken en zich als team player opstelt
- een diploma heftruckchauffeur heeft of dit wenst te leren
- basiskennis van audio kabels en connectoren heeft
- basiskennis van administratie met de computer heeft

Opleiding :
Geen specifieke opleiding, wel minimale ervaring vereist.

Amptec biedt een afwisselende job in een fijn team van medewerkers.
Zie beneden waarom je bij Amptec zou komen werken...
Waarom het goed is om bij Amptec te werken :

1) Media en entertainment is een interessante sector met veel variatie.

2) Respect voor elke medewerker, iedereen wordt gewaardeerd voor zijn kennis en inzet.
Iedereen kan zijn kwaliteiten ontplooien binnen zijn eigen mogelijkheden.

3) Opleiding voor de job binnen het bedrijf en goede coaching van collega‘s.
Regelmatige middagsessies voor alle medewerkers zodat iedereen op de hoogte blijft van wat er gebeurt binnen de firma.

4) Flexibele verlof en uur regeling afhankelijk van de drukte van het werk.
Correcte verloning die meestal hoger is dan gebruikelijk en afhankelijk van kwalificatie, jaren dienst en inzet.
Diverse extra legale voordelen.

5) Goede sfeer tussen de collega‘s, zoals vrienden onder elkaar, regelmatige personeels events, soms ook voor het hele gezin.

Stuur uw schriftelijke sollicitatie naar jobs@amptec.be

2 Technicien d‘installation de PA et de théâtre

Description :
Nous recherchons un technicien expérimenté pour l’installation et le câblage de systèmes de sonorisation.

Vos caractéristiques principales:
Vous connaissez les éléments d‘un système de sonorisation et maîtrisez tous les aspects liés à la technologie et à la sécurité.
Vous n‘avez pas peur de retrousser vos manches et de prendre les choses en main.

Compétences supplémentaires :
- lecture et modification de plans
- sélection et détermination des accessoires nécessaires pour un projet
- configurer les amplificateurs et leur réseau de communication
- consulter notre équipe commerciale et le client ou le responsable sur place
- Flexibilité des horaires : certaines journées peuvent commencer plus tôt et finir plus tard. Travail le week-end rare voire inexistant.
- rapporter à notre chef de programme de la division théâtre

Nous cherchons de préférence des employés permanents pour un emploi à temps plein, mais les indépendants peuvent également envoyer leur candidature.

Offre et avantages :
Une fonction technique fascinante dans une équipe motivée.
Opportunité d’évolution vers le poste de chef de projet.
Voir ci-dessous pourquoi vous travailleriez chez Amptec...


Exigences générales :
Pour ce travail fascinant et varié, nous recherchons un technicien PA expérimenté avec une expérience pratique dans le monde de la PA et / ou du Broadcast.
Vous reconnaissez toutes les parties d‘une installation ou savez trouver les informations correctes.
Connaissance des produits liés à l’informatique.
Une expérience du d&b R1 ou un logiciel spécifique à la sonorisation est un plus.
La connaissance de base d‘AutoCAD est un point fort.

Etudes :
Bachelier technique ou équivalent par l‘expérience.
3 Vendeur Sonorisation Corporate

Description :
Vous faites de la prospection dans le segment de marché des entreprises avec nos solutions audio pro de haute qualité telles que la salle de conférence / réunion, les parcs d‘attractions, les stades de football, etc.

Tâches :
Vous faites de la prospection dans le segment des installations fixes «haut de gamme».
Vous recherchez des projets d‘installation (salles de conférences, auditoriums, ...) où la qualité prévaut.
Vous visitez des bureaux d‘ingénierie, des sociétés d‘installation et de location dans ce secteur.
Vous concevez des installations et faites des offres et des devis pour les projets.
Vous initiez des activités marketing telles que des mailings, des séminaires, des ateliers en étroite collaboration avec notre service marketing.
Vous avez un contact intensif avec nos spécialistes de produits et avec nos fournisseurs les plus importants.
Vous rapportez à notre responsable de son Live.

Offre et avantages :
Une fonction intéressante dans un secteur captivant plein de défis techniques.
Voir ci-dessous pourquoi vous travailleriez chez Amptec...

Exigences générales :
Pour ce nouveau poste plein de défis, nous recherchons quelqu‘un avec une connaissance des produits et bonne approche orientée client.

Nous pensons principalement à ceci :
- une connaissance approfondie des systèmes audio professionnels,
- contact commercial et communicatif,
- peut travailler de manière autonome,
- connaissance active des logiciels OFFICE et des réseaux sociaux.

Etudes :
Secondaire général ou technique minimum.

Connaissance de langues requise :
français, anglais et néerlandais
5 Magasinier câblage

Description :
Vous êtes la figure centrale de l'entrepôt de câblage.

Vos tâches sont :
- déballer les livraisons entrantes des fournisseurs, les encoder dans le système ERP et stocker à la bonne destination interne
- préparation de câbles pour la production
- préparer les éléments nécessaires pour les projets
- trier, ranger et encoder les marchandises qui reviennent des chantiers
- organisation de l’entrepôt et maintient de l’ordre général

Profil et connaissances :
Nous cherchons un employé fort et habile.

Nous cherchons quelqu'un qui :
- travaille avec soin et avec un grand sens de l'ordre
- n'a pas peur de retrousser ses manches et de manipuler de lourds rouleaux de câbles
- peut travailler de manière autonome et agir en équipe
- a un diplôme de conducteur de chariot élévateur ou qui veut l’obtenir
- possède des connaissances de base des les câbles audio et les connecteurs
- possède des connaissances de base en informatique

Profil :
Pas de formation spécifique, mais une expérience minimale est requise

Amptec offre un travail varié dans une belle équipe d'employés.
Voir ci-dessous pourquoi vous travailleriez chez Amptec...
Pourquoi il est bon de travailler chez Amptec :1) Le monde des médias et du spectacle sont un secteur intéressant avec beaucoup de variation.

2) Respect de chaque employé, tout le monde est apprécié pour ses connaissances et son engagement. Chacun peut développer ses qualités à son rythme.

3) Formation en continu au sein de l‘entreprise et bon coaching de la part des collègues. Scéances régulières pendant le déjeuner pour tous les employés afin que tout le monde se tienne au courant de ce qui se passe dans l‘entreprise.

4) Régulation flexible des heures et de congés en fonction de la charge de travail. Rémunération correcte qui est généralement plus élevée que la moyenne du secteur et dépend de la qualification, des années de service et de l‘engagement. Divers avantages extra-légaux.

5) Bonne ambiance entre collègues, événements réguliers pour le personnel, parfois aussi pour toute la famille.

Envoyez votre candidature à jobs@amptec.be


About Us - Contact Us - Jobs - Events - RA Request - distribution.amptec.be >

Duifhuisweg 11 - I.Z. "Het Dorpsveld" - B-3590 Diepenbeek - Belgium
Tel : +32 (0) 11 28 14 58 - Fax : +32 (0) 11 28 14 59
BTW / TVA / VAT : BE 0442.333.460

Copyright © 2018 Amptec bvba. All rights reserved.
Click here to read our terms and conditions.