Jobs

ESFAmptec is volop bezig met het moderniseren van haar personeelsbeleid.
We willen in de krappe arbeidsmarkt de juiste nieuwe medewerkers kunnen aantrekken.
De aanwezige medewerkers moeten op een optimale manier kunnen functioneren. Zij moeten zich thuis voelen bij Amptec, graag komen werken en taken uitvoeren die overeen komen met hun kwaliteiten.
Wij willen hen laten uitgroeien boven hun eigen capaciteiten.
Ons doel is om de ideale werkplek te creëren waar er een evenwicht gevonden wordt tussen werk en privé.
Om dit te kunnen verwezenlijken worden we gesubsidieerd door het Europees sociaal fonds en de Vlaamse overheid, zij bieden ons de financiële middelen aan om met deze onderwerpen aan de slag te gaan.
Postes vacants, texte français en bas

2 CRM / sales force programmeur

Ben je gepassioneerd om software uitdagingen op te lossen in een groeiende onderneming, in de professionele audiovisuele sector ?

Functie :
Wij zoeken een gemotiveerde nieuwe medewerker op de verkoopafdeling voor het implementeren en configureren van een Salesforce.com werk omgeving.

Taken :
Je bent verantwoordelijk om de CRM sales omgeving die gebruikt wordt op de supportafdeling verder uit te rollen op de verkoopafdeling.
Je implementeert workflows, gebruiker schermen, visuele boordtabellen.
Exporteren en importeren van data maakt ook deel uit van uw job.

Uw profiel :
- Kennis of ervaring van Salesforce.com of andere CRM omgevingen
- Kennis van sql, html, apex en/of andere programmeertalen.
- Creatief en analytisch denken.
- Technisch inzicht en gedreven om resultaten af te leveren.
- Graag uitleg en support geven.
- Goed georganiseerd en gestructureerd.
- Goede communicatie en samenwerking met collega’s en oversten.
- Duidelijk en bondig kunnen uitleggen aan niet technisch publiek.
- Je begrijpt de dynamiek in een moderne service gedreven organisatie.
- Je spreekt Nederlands, Frans en Engels.
- Je vaste werkplek is in Diepenbeek.

Ons aanbod :
- Een job in een aangenaam bedrijf, waar medewerkers voldoening bovenaan staat
- Een moderne, losse vrije werkomgeving waar verantwoordelijkheid, open communicatie, samenwerking en empowerment centraal staan.
- Een marktconforme verloning.
- Training en coaching voor de job.

Zie beneden waarom je bij Amptec zou komen werken...

2 Magazijnier

Functie :
Magazijnier voor de distributie producten.

Taken :
Binnenkomende leveringen uitpakken, ingeven in het ERP systeem en aan de juiste interne bestemming bezorgen.
Uitgaande verzendingen klaarmaken, goederen inpakken en verzend documenten klaarmaken.
Het magazijn op orde houden.

Uw profiel :
- Je werkt zorgvuldig en netjes.
- Je hebt veel gevoel voor orde.
- Je bent niet bang om de handen uit de mouwen te steken.
- Je kunt zelfstandig werken, en stelt je tevens op als teamplayer.
- Je beschikt over basis kennis MS Office (outlook, word, excel)

Opleiding :
- Geen specifieke opleiding vereist.
- Ervaring met ERP software is een pluspunt
- In het bezit zijn van een diploma heftruckchauffeur of ervaring met is een sterk pluspunt

Ons aanbod :
Een fijne job met fijne collega’s

Zie beneden waarom je bij Amptec zou komen werken...

2 PA, Theater en Broadcast installatie technicus

Functie :
Voor onze project - en installatieafdeling zoeken wij technici met of zonder ervaring in de Omroep, Theater en PA sector. Er is doorgroeimogelijkheid tot projectleider.

Taken :
- Bekabeling en of fijn technische installaties uitvoeren.
- Plannen kunnen lezen.
- De configuratie van digitale apparatuur en netwerken.
- Communicatief met de klant, en met collega’s.
- Niet minder belangrijk, maar aanvullende groei eigenschappen.

Uw profiel :
- Je hebt een degelijke kennis van bekabeling en technische installaties.
- Je bent niet bang om de handen uit de mouwen te steken, en zelf het heft in handen te nemen.
- Je herkent alle onderdelen van een installatie of weet de juiste info te vinden.
- Kennis van IT gerelateerde producten.
- Basis computerkennis (CAD tekenen) is een sterk punt.
- Praktijkervaring in de PA en/of omroepwereld is een groot voordeel.
- Dit is geen 9 to 5 job, er wordt regelmatig verwacht om vroeg of laat op de werf aanwezig te zijn. (Weekend werk is er zelden of nooit)

Opleiding :
Technische opleiding TSO of Bachelor of gelijkwaardig door ervaring.

Ons aanbod :
Een boeiende technische functie in een gemotiveerd team van medewerkers.

Zie beneden waarom je bij Amptec zou komen werken...

2 PA Designer - Presales medewerker

Functie :
We zoeken een nieuwe medewerker om ons PA en theater sales team te versterken, je staat in voor het ontwerpen en tekenen van aanbiedingen voor PA systemen. Je zult de externe verkopers bijstaan met het voorbereiden van de offertes en aanbiedingen

Taken :
- Tekenen van blokschema’s, PA systemen, en installaties.
- Eenvoudige PA systemen ontwerpen.
- Aanbieding voor PA systemen uitwerken.
- Analyseren en beantwoorden van lastenboeken voor theater installaties.
- Support voor de verkopers op de baan.

Uw profiel :
- Kennis van PA systemen, bekabeling en installaties.
- Basiskennis van netwerktechnologie.
- Tekenen met AutoCAD of Sketchup (of andere tekensoftware).
- Vlot kunnen werken met MS office.
- Ervaring in de sector.

Opleiding :
Minimaal ASO of TSO

Talen :
Nederlands, Frans en Engels.

Ons aanbod :
Een zeer interessantste job voor iemand met interesse in de sector, mogelijkheid om door te groeien tot verkoper of productspecialist.

Zie beneden waarom je bij Amptec zou komen werken...Waarom het goed is om bij Amptec te werken :

1) Media en entertainment is een interessante sector met veel variatie.

2) Respect voor elke medewerker, iedereen wordt gewaardeerd voor zijn kennis en inzet.
Iedereen kan zijn kwaliteiten ontplooien binnen zijn eigen mogelijkheden.

3) Opleiding voor de job binnen het bedrijf en goede coaching van collega‘s.
Regelmatige middagsessies voor alle medewerkers zodat iedereen op de hoogte blijft van wat er gebeurt binnen de firma.

4) Flexibele verlof en uur regeling afhankelijk van de drukte van het werk.
Correcte verloning die meestal hoger is dan gebruikelijk en afhankelijk van kwalificatie, jaren dienst en inzet.
Diverse extra legale voordelen.

5) Goede sfeer tussen de collega‘s, zoals vrienden onder elkaar, regelmatige personeels events, soms ook voor het hele gezin.

Stuur uw schriftelijke sollicitatie naar jobs@amptec.be

2 Programmeur CRM / sales force

Êtes-vous passionné par résoudre des défis logiciels dans une entreprise en pleine croissance du secteur audiovisuel professionnel?

Fonction :
Nous sommes à la recherche d’un nouvel employé motivé dans notre département de vente pour réaliser et configurer un environnement de travail Salesforce.com.
Votre lieu de travail habituel se trouve à Diepenbeek

Vos tâches seront :
Faisant partie du département de support, vous êtes responsable du déploiement de l‘environnement de vente CRM utilisé dans le département de vente.
Vous implémentez des workflows, des écrans d’utilisateur, des tableaux de bord visuel.
L’exportation et l’importation de données font également partie de votre fonction.

Profil recherché :
- Connaissance ou expérience de Salesforce.com ou d‘autres environnements CRM
- Connaissance de SQL, HTML, Apex et / ou d‘autres langages de programmation
- Pensée créative et analytique
- Un aperçu technique et motivé pour produire des résultats
- Fournir des explications et du support
- Bien organisé et structuré
- Bonne communication et coopération avec les collègues et supérieurs
- Capacité d‘expliquer les choses de manière claire et concise à un public non-technique
- Vous comprenez la dynamique d‘une organisation moderne axée sur les services

Connaissance de langues requise :
néerlandais, français et anglais.

Notre offre :
Une fonction dans une entreprise agréable où la satisfaction des employés passe avant tout.
Un environnement de travail moderne, libre où la responsabilité, la communication ouverte, la collaboration et la responsabilisation sont des éléments centraux.
Un salaire compétitif.
Formation et coaching pour la fonction.

Voir ci-dessous pourquoi vous travailleriez chez Amptec...

2 Magasinier

Fonction :
Nous sommes à la recherche d’un magasinier pour les produits de distribution.

Vos tâches seront :
Déballer les livraisons entrantes, les introduire dans le système ERP et les livrer à la destination interne appropriée.
Préparer les envois sortants, emballer les marchandises et préparer les documents d‘expédition.
Garder le magasin en ordre.

Profil recherché :
- Vous travaillez avec soin et propreté.
- Vous avez le sens de l‘ordre.
- Vous n’avez pas peur de vous retrousser les manches.
- Vous pouvez travailler de manière indépendante et en équipe.
- Vous avez une connaissance de base de MS Office (Outlook, Word, Excel).

Formation minimum demandée :
- Aucune formation spécifique requise
- Expérience avec un logiciel ERP est un atout
- Etre en possession d‘un diplôme de conducteur de chariot élévateur ou de l‘expérience est un atout majeur

Notre offre :
Un bon travail avec de bons collègues

Voir ci-dessous pourquoi vous travailleriez chez Amptec...

2 Technicien d’installation PA, théatre et broadcast

Fonction :
Pour notre département de projet et d‘installation nous sommes à la recherche de techniciens avec ou sans expérience dans le secteur du broadcast, du théâtre et de PA. Il est possible de devenir chef de projet.

Vos tâches seront :
- Réaliser du câblage et / ou des installations techniques fines
- Etre capable de lire des plans techniques
- Configurer des équipements et des réseaux numériques
- Communiquer avec le client et avec vos collègues
- Aussi important, mais des caractéristiques de croissance supplémentaires

Profil recherché :
- Vous avez une connaissance approfondie du câblage et des installations techniques.
- Vous n‘avez pas peur de vous retrousser les manches et de prendre les choses en main.
- Vous reconnaissez toutes les parties d’une installation ou savez comment trouver la bonne information.
- Connaissance des produits informatiques.
- Connaissance de base en informatique (dessin CAD) est un point fort.
- Une expérience pratique dans le domaine du PA et / ou du broadcast constitue un avantage majeur.
Il ne s’agit pas d’un travail de 9 à 17 heures. On s‘attend régulièrement à ce qu‘il soit sur site plus tôt ou plus tard. (Le travail de fin de semaine est très rare ou inexistant.)

Formation minimum demandée :
Formation technique TSO ou Bachelier ou équivalent par expérience.

Notre offre :
Un poste technique passionnant au sein d’une équipe d’employés motivés.

Voir ci-dessous pourquoi vous travailleriez chez Amptec...

2 Collaborateur prévente et dessinateur PA

Fonction :
Nous sommes à la recherche d’un nouvel employé pour renforcer notre équipe de vente PA et de théâtre. Vous êtes responsable de la conception et du dessin des offres pour les systèmes PA. Vous assisterez les vendeurs externes dans la préparation des devis et des offres.

Vos tâches seront :
- Dessiner des schémas fonctionnels, des systèmes de sonorisation et des installations.
- Concevoir des systèmes de sonorisation simples.
- Elaborer des offres pour les systèmes de sonorisation.
- Analyser et répondre aux spécifications des installations de théâtre.
- Soutenir les vendeurs quand ils sont chez les clients.

Profil recherché :
- Connaissance des systèmes de sonorisation, du câblage et des installations
- Connaissance de base de la technologie de réseau
- Connaissance AutoCAD ou Sketchup (ou un autre logiciel de dessin)
- Etre capable de travailler sans problème avec MS Office
- Expérience dans le secteur

Formation minimum demandée :
ASO ou TSO minimum

Connaissance de langues requise :
néerlandais, français et anglais.

Notre offre :
Un travail très intéressant pour quelqu‘un qui s‘intéresse au secteur, possibilité de devenir vendeur ou spécialiste de produits.

Voir ci-dessous pourquoi vous travailleriez chez Amptec...

Pourquoi il est bon de travailler chez Amptec :1) Le monde des médias et du spectacle sont un secteur intéressant avec beaucoup de variation.

2) Respect de chaque employé, tout le monde est apprécié pour ses connaissances et son engagement. Chacun peut développer ses qualités à son rythme.

3) Formation en continu au sein de l‘entreprise et bon coaching de la part des collègues. Scéances régulières pendant le déjeuner pour tous les employés afin que tout le monde se tienne au courant de ce qui se passe dans l‘entreprise.

4) Régulation flexible des heures et de congés en fonction de la charge de travail. Rémunération correcte qui est généralement plus élevée que la moyenne du secteur et dépend de la qualification, des années de service et de l‘engagement. Divers avantages extra-légaux.

5) Bonne ambiance entre collègues, événements réguliers pour le personnel, parfois aussi pour toute la famille.

Envoyez votre candidature à jobs@amptec.be


About Us - Contact Us - Jobs - Events - RA Request - distribution.amptec.be >

Duifhuisweg 11 - I.Z. "Het Dorpsveld" - B-3590 Diepenbeek - Belgium
Tel : +32 (0) 11 28 14 58 - Fax : +32 (0) 11 28 14 59
BTW / TVA / VAT : BE 0442.333.460

Copyright © 2019 Amptec bvba. All rights reserved.
Click here to read our terms and conditions.


ESF