Jobs

ESFAmptec is volop bezig met het moderniseren van haar personeelsbeleid.
We willen in de krappe arbeidsmarkt de juiste nieuwe medewerkers kunnen aantrekken.
De aanwezige medewerkers moeten op een optimale manier kunnen functioneren. Zij moeten zich thuis voelen bij Amptec, graag komen werken en taken uitvoeren die overeen komen met hun kwaliteiten.
Wij willen hen laten uitgroeien boven hun eigen capaciteiten.
Ons doel is om de ideale werkplek te creëren waar er een evenwicht gevonden wordt tussen werk en privé.
Om dit te kunnen verwezenlijken worden we gesubsidieerd door het Europees sociaal fonds en de Vlaamse overheid, zij bieden ons de financiële middelen aan om met deze onderwerpen aan de slag te gaan.
Postes vacants, texte français en bas

2 Backofficie medewerker op PA & Theater Verkoop afdeling

We zoeken een nieuwe medewerker op de binnendienst van verkoop PA en Theater projecten.
Je ondersteunt onze accountmanagers en kunt zelfstandig project voorstellen uitwerken.

Taken :
- Eenvoudige PA setups ontwerpen.
- Prijsvoorstel en offertes uitwerken.
- De administratieve kant van een offerte of project aanbieding verzorgd kunnen uitvoeren.
- Sales support voor de verkopers op de baan.

Uw kenmerken :
- Een goede kennis van PA systemen, in het bijzonder d&b audiotechnik.
- Basiskennis van netwerktechnologie.
- Vlot kunnen werken met MS Office.
- Kunnen tekenen in AutoCAD of Sketchup is een pluspunt.
- Alsook ervaring in de sector.

Opleiding :
ASO of TSO

Talen :
Frans, Engels en Nederlands
2 Verkoper corporate PA

Functie omschrijving :
Je doet prospectie in het corporate marktsegment met onze kwaliteitsvolle pro audio oplossingen zoals conferentie- /vergaderruimte, pretparken, voetbalstadia, ...

Taken :
- Je doet prospectie in het “high-end” corporate sound segment.
- Je zoekt naar installatie projecten (conference rooms, auditoria, ...) waar kwaliteit primeert.
- Je bezoekt studiebureaus, installatie- en verhuurbedrijven in deze sector.
- Je ontwerp installaties en maakt aanbiedingen en offertes voor de projecten.
- Je geeft de aanzet voor marketing activiteiten zoals mailings, seminars, workshops in nauwe samenwerking met onze marketingafdeling.
- Je hebt intensief contact met onze productspecialisten en met onze belangrijkste leveranciers.
- Je rapporteert aan onze Live sound manager.

Aanbod en voordelen :
Een interessante functie in een interessante markt.
Zie beneden waarom je bij Amptec zou komen werken...

Algemene vereisten :
Voor deze nieuwe en uitdagende functie zoeken wij iemand met productkennis en contactvaardigheid. Hierbij denken wij vooral aan :
- doorgedreven kennis over professionele audio systemen,
- commerciële voeling en communicatief,
- autonoom kunnen werken,
- actieve kennis van OFFICE software en sociale media.

Opleiding :
minimaal ASO of TSO

Talen :
Frans, Engels en Nederlands


Waarom het goed is om bij Amptec te werken :

1) Media en entertainment is een interessante sector met veel variatie.

2) Respect voor elke medewerker, iedereen wordt gewaardeerd voor zijn kennis en inzet.
Iedereen kan zijn kwaliteiten ontplooien binnen zijn eigen mogelijkheden.

3) Opleiding voor de job binnen het bedrijf en goede coaching van collega‘s.
Regelmatige middagsessies voor alle medewerkers zodat iedereen op de hoogte blijft van wat er gebeurt binnen de firma.

4) Flexibele verlof en uur regeling afhankelijk van de drukte van het werk.
Correcte verloning die meestal hoger is dan gebruikelijk en afhankelijk van kwalificatie, jaren dienst en inzet.
Diverse extra legale voordelen.

5) Goede sfeer tussen de collega‘s, zoals vrienden onder elkaar, regelmatige personeels events, soms ook voor het hele gezin.

Stuur uw schriftelijke sollicitatie naar jobs@amptec.be

2 Collaborateur back-office pour la division des ventes Sono et Théâtre.

Nous sommes à la recherche d’un nouveau collaborateur en interne pour la vente de sonorisations et les projets théâtre.
La fonction consiste à assister les responsables de vente ainsi que de suivre les projets de manière autonome.

Vos tâches seront :
- Conception de configurations de sonos simples
- Réalisation d’offres de prix
- Suivi administratif soigné des appels d’offres ou appels à projets
- Support commercial des commerciaux en déplacement

Profil recherché :
- Bonne connaissances des systèmes de sonorisations , en particulier de la marque d&b audiotechnik
- Connaissance de base des technologies de réseaux informatiques
- Maîtrise de la suite MS Office
- La maîtrise d’un logiciel de CAO tel AutoCAD ou Sketchup est un plus
- Un expérience professionnelle dans le milieu est un atout

Formation minimum demandée :
Diplôme Secondaire général ou technique de transition.

Connaissance de langues requise :
français, anglais et néerlandais


2 Vendeur Sonorisation Corporate

Description :
Vous faites de la prospection dans le segment de marché des entreprises avec nos solutions audio pro de haute qualité telles que la salle de conférence / réunion, les parcs d‘attractions, les stades de football, etc.

Tâches :
Vous faites de la prospection dans le segment des installations fixes «haut de gamme».
Vous recherchez des projets d‘installation (salles de conférences, auditoriums, ...) où la qualité prévaut.
Vous visitez des bureaux d‘ingénierie, des sociétés d‘installation et de location dans ce secteur.
Vous concevez des installations et faites des offres et des devis pour les projets.
Vous initiez des activités marketing telles que des mailings, des séminaires, des ateliers en étroite collaboration avec notre service marketing.
Vous avez un contact intensif avec nos spécialistes de produits et avec nos fournisseurs les plus importants.
Vous rapportez à notre responsable de son Live.

Offre et avantages :
Une fonction intéressante dans un secteur captivant plein de défis techniques.
Voir ci-dessous pourquoi vous travailleriez chez Amptec...

Exigences générales :
Pour ce nouveau poste plein de défis, nous recherchons quelqu‘un avec une connaissance des produits et bonne approche orientée client.

Nous pensons principalement à ceci :
- une connaissance approfondie des systèmes audio professionnels,
- contact commercial et communicatif,
- peut travailler de manière autonome,
- connaissance active des logiciels OFFICE et des réseaux sociaux.

Etudes :
Secondaire général ou technique minimum.

Connaissance de langues requise :
français, anglais et néerlandais
Pourquoi il est bon de travailler chez Amptec :1) Le monde des médias et du spectacle sont un secteur intéressant avec beaucoup de variation.

2) Respect de chaque employé, tout le monde est apprécié pour ses connaissances et son engagement. Chacun peut développer ses qualités à son rythme.

3) Formation en continu au sein de l‘entreprise et bon coaching de la part des collègues. Scéances régulières pendant le déjeuner pour tous les employés afin que tout le monde se tienne au courant de ce qui se passe dans l‘entreprise.

4) Régulation flexible des heures et de congés en fonction de la charge de travail. Rémunération correcte qui est généralement plus élevée que la moyenne du secteur et dépend de la qualification, des années de service et de l‘engagement. Divers avantages extra-légaux.

5) Bonne ambiance entre collègues, événements réguliers pour le personnel, parfois aussi pour toute la famille.

Envoyez votre candidature à jobs@amptec.be


About Us - Contact Us - Jobs - Events - RA Request - distribution.amptec.be >

Duifhuisweg 11 - I.Z. "Het Dorpsveld" - B-3590 Diepenbeek - Belgium
Tel : +32 (0) 11 28 14 58 - Fax : +32 (0) 11 28 14 59
BTW / TVA / VAT : BE 0442.333.460

Copyright © 2019 Amptec bvba. All rights reserved.
Click here to read our terms and conditions.


ESF