News


DPA Microphones


dpamicrophones

DPA Microphone Seminar
15-12-2008


Version Française en bas.

Uitnodiging
Maandag 15 december 2008
Studio 1 Flagey Brussel
Microfoon seminarie
door Willem van Barneveld

Willem van Barneveld was in verschillende functies meer dan 30 jaar werkzaam voor Bruel & Kjaer en heeft de ontwikkeling van de B&K studiomicrofoons (later DPA) vanuit de meetmicrofoons van nabij meegemaakt.

Bij het opnemen van muziek of spraak en bij het versterken van dialoog en zang in het theater, studio of daarbuiten, heeft geen enkele beslissing zoveel invloed op het eindresultaat als de keuze van de juiste microfoons.
Tijdens deze dag worden de fundamentele eigenschappen van vooral condensator microfoons behandeld.
Bent u met serieuze producties bezig, verantwoordelijk voor goed geluid, en kan uw kennis van microfooneigenschappen wel een opfrissertje gebruiken, dan is dit seminarie voor u!
We behandelen niet alleen de noodzakelijke theorie, maar vertalen dat naar praktische toepassingen. Met de kennis die u tijdens dit seminarie opdoet, bent u in staat om in een groot aantal situaties de juiste microfoons te kiezen voor een optimaal resultaat.
Wij streven ernaar dit seminarie zo interactief mogelijk te maken.
Voor al uw vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke is tijdens deze dag dus alle ruimte!

Locatie :
Flagey Studio 1
Flageyplein 18
1050 Brussel

Planning:
Maandag 15 december 2008
Koffie en ontvangst vanaf 10.00 uur
Start seminarie 10.30 uur
Einde voorzien rond 17.00 uur

Taal: Engels

De toegang is helemaal gratis, en een hapje en een drankje worden u aangeboden.


Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar sales@amptec.be onder vermelding van “Microfoon seminarie 2008”.
Het gedetailleerde programma wordt u na 1 december toegezonden.

INVITATION
Lundi, le 15 décembre 2008
Dans le Studio 1 du Flagey à Bruxelles
Séminaire sur l’usage de microphones
Donné par Willem van Barneveld

Willem était engagé chez Bruel & Kjaer pendant 30 ans comme responsable dans différentes domaines. Chez B&K il a aussi vécu de très proche l’évolution des microphones de mesure et la naissance des microphones pour le studio d’enregistrement (cette division est devenu DPA par après).

Lors de l’enregistrement d’un orchestre, de la parole ou lors de l’amplification de dialogues et de chant au théâtre, dans le studio ou dehors ; Il n'y a aucune décision qui pèse si lourd sur le résultat que le choix du microphone adapté.
Cette journée sera consacrée à l’explication des propriétés fondamentales des microphones (à condensateur en particulier).
Si vous vous occupez de projets sérieux, si vous êtes un responsable du son, et si vous êtes d’accord que votre connaissance des caractéristiques sonores de microphones bénéficiera d’un rafraîchissement, ce séminaire est pour vous !
Non seulement la théorie nécessaire sera couverte, mais également la mise en œuvre en pratique. La connaissance que vous pouvez acquérir pendant ce séminaire vous permettra de choisir le bon type microphone pour un résultat concluent.
Nous ferons notre mieux pour arriver à un séminaire le plus interactif possible.
Pour toutes vos questions, vos remarques et vos suggestions vous aurez le temps de les ventiler ce jour là.

Location de l’évènement:
Flagey Studio 1
Place Flagey 18
1050 Bruxelles

Planning de la journée :
Lundi, le 15 décembre
Inscription et café à partir de 10:00h
Présentation à partir de 10:30h
Fin de l’événement est prévue pour 17:00h

Language : en anglais

Participation à ce séminaire est gratuit, un lunch léger et des boissons vous serons offert.
Inscriptions svp par e-mail à sales@amptec.be sont admis jusqu'au 5 décembre en mentionnant « séminaire microphones 2008 »
De plus amples informations et un programme détaillé seront disponibles à partir du 1 décembre.http://www.dpamicrophones.comContact for more information.About Us - Contact Us - Jobs - Events - RA Request - distribution.amptec.be >

Duifhuisweg 11 - I.Z. "Het Dorpsveld" - B-3590 Diepenbeek - Belgium
Tel : +32 (0) 11 28 14 58 - Fax : +32 (0) 11 28 14 59
BTW / TVA / VAT : BE 0442.333.460

Copyright © 2019 Amptec bvba. All rights reserved.
Click here to read our terms and conditions.


ESF